Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewodu sieci wodociągowej pod dnem rzeki Fiszor Lewy w km 8+030, na terenie działki nr ew. 145 w miejscowości Wagan, gm. Tłuszcz.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 21 grudnia 2015 r., Pana Sebastiana Sobocińskiego, działającego w imieniu Burmistrza Tłuszcza, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego,

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewodu sieci wodociągowej pod dnem rzeki Fiszor Lewy w km 8+030, na terenie działki nr ew. 145 w miejscowości Wagan, gm. Tłuszcz.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 30.12.2015 r., godz. 11.39
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 30.12.2015 r., godz. 11.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.12.2015 r., godz. 11.39Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1181 razy.