Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przejścia kanalizacji sanitarnej pod dnem Kanału A-Lipka, w km 2+065, na dz. nr ew. 956 obr. Lipka, gm. Klembów.

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem Pana Łukasza Olszewskiego, prowadzącego działalność jako Hydrotherm Łukasz Olszewski, ul. Mazowiecka 89, 05-205 Dobczyn, działającego w imieniu Wójta Gminy Klembów, ul. Gen. F. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowanej kanalizacji sanitarnej pod dnem Kanału A-Lipka, w km 2+065, na dz. nr ew. 956 obr. Lipka, gm. Klembów.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 26.11.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 09.12.2015 r., godz. 14.23
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 09.12.2015 r., godz. 14.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.12.2015 r., godz. 14.23Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 981 razy.