Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie umieszczenia modernizacji drogi krajowej nr 50 i 62 w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

z dnia 19 lutego 2015r.
STANOWISKO RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
W SPRAWIE UMIESZCZENIA MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 50 i 62 W PROGRAMIE BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi konsultacje publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, programu który ma określić kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych. Ze zdumieniem stwierdzamy pominięcie w wyżej wymienionym programie modernizacji drogi krajowej nr 50 na odcinku węzeł Arynów-Brok oraz drogi krajowej nr 62 na odcinku Węzeł Skuszew – Węgrów.
Droga krajowa nr 50 stanowi obwodnicę aglomeracji warszawskiej w odległości od centrum Warszawy ok 50 km, pełni funkcję tranzytowej obwodnicy Warszawy co niesie za sobą wzrost natężenia ruchu szczególnie w kategorii ciężarowego transportu towarowego. Droga ta przejmuje samochodowy ruch ciężki w kierunku północno-wschodniej granicy kraju ze wschodniej części Mazowsza, Kielecczyzny i Podkarpacia.
Program, który został poddany konsultacjom ma dokonać diagnozy stanu obecnego sektora drogowego i zdefiniować zarówno cele planowane do osiągnięcia, jak i kluczowe obszary stanowiące tzw. wąskie gardła w transporcie osobowym i towarowym. Droga krajowa nr 50 została w tym programie całkowicie pominięta. Droga nr 50 na terenie naszych powiatów przebiega w znacznej części przez tereny zabudowane. Droga pozbawiona jest podstawowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zły stan techniczny drogi, brak urządzeń bezpieczeństwa ruchu, duże natężenie ruchu ciężkiego powoduje, że nie ma tygodnia aby nie było kolizji i wypadku drogowego z ofiarami śmiertelnymi. Brak chodników lub ciągów pieszo-rowerowych na terenach zabudowanych utrudnia mieszkańcom bezpieczną komunikację ze szkołami, ośrodkami zdrowia, ośrodkami administracyjnymi. Tak ważna a zarazem tak niebezpieczna droga została pominięta w programie budowy dróg do roku 2023. Pytanie, które nasuwa się samo: ile jeszcze ofiar musi ponieść nasze społeczeństwo, aby ktoś zauważył problem DK nr 50?
Drugim ważnym problemem dla nas jest pominięcie w programie budowy drogi nr 62 po nowym śladzie na wysokości miasta Łochów. W samym centrum Łochowa przecinają się dwie drogi krajowe nr 50 i 62 w bliskiej odległości od przejazdu kolejowego linii E75 przez drogę nr 62. Przejazd pociągu każdorazowo blokuje ruch na drodze nr 50 i 62 powodując kilkukilometrowe korki. Szczególnie uciążliwe jest to w okresie letnim, gdyż droga krajowa nr 50 stanowi, oprócz transportu towarowego, tranzyt również dla transportu osobowego jako ważny i uczęszczany szlak w kierunku Mazur i granicy północno-wschodniej kraju.
Linia kolejowa E75 jest obecnie modernizowana, w wyniku czego prędkość na tym szlaku wzrośnie do 160 km/h. Niestety nie będzie wykonane ważne dla nas wszystkich skrzyżowanie dwupoziomowe linii E75 z drogą krajową nr 62 a o które Burmistrz Łochowa zabiega od chwili pojawienia się planów modernizacji linii E75. Inwestor linii kolejowej był skłonny wykonać wiadukt drogowy nad linią kolejową w ramach modernizacji. Bliskość przejazdu od skrzyżowania drogi krajowej nr 50 i 62 uniemożliwia wykonanie tego obiektu w obecnej lokalizacji i narzuca nową, która wiąże się z wybudowaniem odcinka drogi nr 62 po nowym śladzie na odcinku ok. 7 km., który stanowiłby obwodnicę Łochowa. Ten nowy odcinek drogi nr 62 rozwiązałby problem drogi na terenie wsi Budziska i Gwizdały. Droga w tych miejscowościach przebiega prze gęsto zabudowany teren z wąskim pasem drogowym, bez możliwości wybudowania chodników. Na tej drodze trwają od lat protesty mieszkańców związane z postępującą degradacją ich domów mieszkalnych przez wzmożony transport towarowy.
Jesteśmy zaniepokojeni tym, co będzie działo się w Łochowie za rok, jak zostanie zakończona modernizacja linii E75. Modernizacja kolejowa pociągnie za sobą wzrost liczby pociągów, a automatyczne sterowanie spowoduje wydłużenie czasu zamknięcia przejazdu. Mając w pamięci wielokilometrowe korki na drodze nr 50 i 62 przed modernizacją przewidujemy prawdziwy paraliż komunikacyjny miasta i dróg krajowych nr 50 i 62.
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 ma odzwierciedlać oczekiwania społeczne w zakresie zrównoważonego rozwoju i wyjść naprzeciw wszelkim wytycznym i zobowiązaniom zawartym w dokumentach strategicznych i planistycznych dla kraju. Modernizacja drogi krajowej nr 50 i 62 będzie stanowić ważny element programu, zgodny ze społecznymi oczekiwaniami i zgodny z dokumentami strategicznymi i planistycznymi dla kraju.
My, reprezentujący władze lokalne z terenu powiatów: węgrowskiego, mińskiego i wołomińskiego, apelujemy o pilne uzupełnienie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 o modernizację drogi krajowej nr 50 na odcinku Węzeł Arynów- Brok oraz budowę drogi nr 62 nowym śladem, stanowiącą obwodnicę Łochowa oraz dalszą modernizację tej drogi na odcinku granica powiatu węgrowskiego na rzece Liwiec-miasto Węgrów.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Powiatu Wołomińskiego, data: 19.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.12.2015 r., godz. 09.09
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.12.2015 r., godz. 09.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.12.2015 r., godz. 09.10Małgorzata JeznachEdycja strony
02.12.2015 r., godz. 09.09Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2933 razy.