Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z indywidualnej oczyszczalni ścieków drenażem rozsączającym do ziemi, dla przedszkola w Dręszewie

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 29 września 2015 r. Wójta Gminy Dąbrówka, ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka,
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z indywidualnej oczyszczalni ścieków drenażem rozsączającym do ziemi, dla przedszkola w Dręszewie na dz. nr ew. 523 obr. Dręszew, gm. Dąbrówka.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Rakowski - starosta, data: 07.10.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 30.10.2015 r., godz. 11.04
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 30.10.2015 r., godz. 11.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.10.2015 r., godz. 11.21Marian BądzyńskiEdycja strony
30.10.2015 r., godz. 11.04Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 995 razy.