Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 516/10 z dnia 04.11.2010 r., znak: WOŚ.6225-37/10 oraz decyzji nr 172/11 z dnia 14.03.2011 r., znak: WOŚ-6225-6/11, wydanych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacj

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22.06.2015 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin a także przeglądem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 516/10 z dnia 04.11.2010 r., znak: WOŚ.6225-37/10 oraz decyzji nr 172/11 z dnia 14.03.2011 r., znak: WOŚ-6225-6/11, wydanych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wołominie, w zakresie uwzględnienia w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych planowanych zmian w ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków „Krym” oraz obiektów z nią związanych (przepompowni ścieków „Gryczana”, zbiornika retencyjnego ścieków burzowych i stawu stabilizacyjnego), partycypacji w kosztach utrzymania rzeki Długiej na odcinku 15+600 do 16+350 oraz dokonywania przelewu burzowego.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 29.06.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 15.10.2015 r., godz. 16.03
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 15.10.2015 r., godz. 16.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.10.2015 r., godz. 16.03Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1152 razy.