Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XI – 113/2015

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XI – 113/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zalicza się do kategorii dróg powiatowych drogę gminną położoną w Gminie Jadów na działce o nr ew. 198 z obrębu Starowola oraz na działce o nr ew. 509/1 z obrębu Myszadła do granicy Powiatu Wołomińskiego (odcinek o łącznej długości 1,5 km).


§ 2

Położenie i przebieg drogi, o której mowa w §1, oznaczony jest na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.09.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 10.05
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 10.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2015 r., godz. 10.05Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3355 razy.