Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacyjnego o średnicy 250 mm, w skarpie Kanału Magenta, na działce nr ew. 41/1 obr. 4-90-05 w Zielonce, 2. szczególne korzystanie z wód, tj

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 14 września 2015 r., Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Literacka 20, 05-200, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacyjnego o średnicy 250 mm, w skarpie Kanału Magenta, na działce nr ew. 41/1 obr. 4-90-05 w Zielonce,
2. szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie ww. wylotem, do wód powierzchniowych Kanału Magenta, ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ul. Inżynierskiej w Zielonce.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 17.09.2015 r., godz. 08.41
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 17.09.2015 r., godz. 08.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2015 r., godz. 08.41Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 959 razy.