Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: likwidację fragmentu rowu melioracyjnego R-1 i R-1a na terenie działek nr ew. 160/5, 160/6, 161/1, 161/3 i 161/4 obr. Sieraków, gm. Radzymin oraz wykonanie urządzenia wodnego, tj.: rowu łączą

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 19 sierpnia 2015 r., Pani Magdaleny Zych, Pani Zofii Ostrowskiej i Pana Stanisława Ostrowskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego


zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: likwidację fragmentu rowu melioracyjnego R-1 i R-1a na terenie działek nr ew. 160/5, 160/6, 161/1, 161/3 i 161/4 obr. Sieraków, gm. Radzymin oraz wykonanie urządzenia wodnego, tj.: rowu łączącego ww. rowy, na terenie działek nr ew. 161/3 i 161/4 obr. Sieraków, gm. Radzymin.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 27.08.2015 r., godz. 14.10
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 27.08.2015 r., godz. 14.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.08.2015 r., godz. 14.10Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 867 razy.