Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj.: wykonanie przepustu o średnicy 500 mm, na działce nr ew. 1 obr. 0016 Duczki, gm. Wołomin, w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 w km 36+422 (zjazd z drogi

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 30 lipca 2015 r., Państwa Teresy i Jana Koźlik, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj.: wykonanie przepustu o średnicy 500 mm, na działce nr ew. 1 obr. 0016 Duczki, gm. Wołomin, w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 w km 36+422 (zjazd z drogi wojewódzkiej nr 634 na działki nr ew. 57 i 58 obr. Duczki, gm. Wołomin).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 05.08.2015 r., godz. 15.14
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 05.08.2015 r., godz. 15.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.08.2015 r., godz. 15.14Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 917 razy.