Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie zbiorników retencyjno-rozsączających, drenażu drogowego w podłożu jezdni ul. Jaśminowej/Pory w Warszawie oraz wprowadzanie do ziemi podczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych z drogi

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w związku z Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 1388/P/NN/15, z dnia 6 lipca 2015 r., wyznaczającego Starostę Wołomińskiego do rozpatrzenia wniosku Pana Bogdana Olesińskiego – Burmistrza Dzielnicy Mokotów, działającego w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: zbiorników retencyjno-rozsączających usytuowanych na dz. nr ew. 29/85, 29/41,39 obr. 0228 oraz dz. nr ew. 7/8, 7/53 obr. 0233, a także drenażu drogowego w podłożu jezdni ul. Jaśminowej/Pory w Warszawie,
2. szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie do ziemi podczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych z drogi i pasa drogowego przedmiotowego terenu, za pomocą ww. urządzeń wodnych.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan-wicestarosta, data: 14.07.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 21.07.2015 r., godz. 16.02
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 21.07.2015 r., godz. 16.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.07.2015 r., godz. 16.02Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1078 razy.