Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

IX Sesja

z 13.07.2015r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR IX – 92/2015
  w sprawie przekazania Gminie Kobyłka zadania budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego
 • UCHWAŁA NR IX – 93/2015
  w sprawie przekazania Miastu Marki zadania przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki
 • UCHWAŁA NR IX – 94/2015
  zmieniająca Uchwałę Nr IV – 24/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR IX – 95/2015
  Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przedłużającej się procedury przygotowania opinii do wniosków rad powiatów złożonych do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego
 • UCHWAŁA NR IX – 96/2015
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r.
 • UCHWAŁA NR IX - 97/2015
  w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści Uchwały Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
 • UCHWAŁA NR IX - 98/2015
  zmieniająca Uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiegovz dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
 • UCHWAŁA NR IX - 99/2015
  zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
 • UCHWAŁA NR IX - 100/2015
  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.07.2015 r., godz. 08.50
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.07.2015 r., godz. 08.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.07.2015 r., godz. 08.50Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3566 razy.