Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Kobyłka pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu do rowu komunalnego "D" oraz przepustu drogowego w ul. Zielonej w Wołominie, na skrzyżowaniu

postępowanie w sprawie udzielenia Gminie Kobyłka pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu o średnicy 500 mm do rowu komunalnego "D" oraz przepustu drogowego o średnicy 400 mm zlokalizowanego w ul. Zielonej w Wołominie na skrzyżowaniu z ul. Szpotańskiego w Kobyłce
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Kobyłka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

zawiadamiam
że, do Starosty Wołomińskiego wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotu „W” o średnicy 500 mm do rowu komunalnego „D” oraz przepustu drogowego o średnicy 400 mm, zlokalizowanego w ulicy Zielonej w Wołominie, na skrzyżowaniu z ulicą Szpotańskiego w Kobyłce.Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 12), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Monika Skwierczyńska, data: 14.07.2015 r., godz. 14.10
Ostatnia aktualizacja:Monika Skwierczyńska, data: 14.07.2015 r., godz. 14.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.07.2015 r., godz. 14.10Monika SkwierczyńskaDodanie strony

Strona oglądana: 983 razy.