Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie linii kablowej telekomunikacyjnej (światłowód) przez wody powierzchniowe rzeki Długiej w km 13+363, stanowiącej działkę nr ew. 1/16 obr. 5-40-10 w Zielonce.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), na wniosek z dnia 22 czerwca 2015 r., Pana Wojciecha Bondary, działającego w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie linii kablowej telekomunikacyjnej (światłowód) przez wody powierzchniowe rzeki Długiej w km 13+363, stanowiącej działkę nr ew. 1/16 obr. 5-40-10 w Zielonce.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 09.07.2015 r., godz. 12.20
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 09.07.2015 r., godz. 12.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.07.2015 r., godz. 12.20Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 961 razy.