Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych ze studni usytuowanej na terenie działki nr ew. 177/1 obr. 1-16 w Markach, przy ul. Dużej

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 18 czerwca 2015 r., Zakładu Aparatury Precyzyjno-Medycznej „PREMED” Spółdzielnia Pracy, ul. Duża 1, 05-260 Marki, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,


zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych ze studni usytuowanej na terenie działki nr ew. 177/1 obr. 1-16 w Markach, przy ul. Dużej 1.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 03.07.2015 r., godz. 10.45
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 03.07.2015 r., godz. 10.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.07.2015 r., godz. 10.45Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1012 razy.