Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: rowów, w pasie drogowym drogi Wojewódzkiej nr 634 w km od 35+713,0 od 38+355,25, na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 18 czerwca 2015 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,


zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: rowów, w pasie drogowym drogi Wojewódzkiej nr 634 w km od 35+713,0 od 38+355,25, na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie;
2. przebudowę urządzeń wodnych, tj.: wykonanie przepustów o średnicy 600 mm, w rowach w pasie drogowym drogi Wojewódzkiej nr 634 , na ww. odcinku,
3. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm, w skarpie rowu usytuowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 634 w km 34+425,00,
4. szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu ww. drogi, poprzez ww. wylot kanalizacyjny.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 03.07.2015 r., godz. 10.42
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 03.07.2015 r., godz. 10.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.07.2015 r., godz. 10.42Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1109 razy.