Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacyjnego w skarpie rowu komunalnego w km 0+650, na terenie działki nr ew. 22 obr. 5-40-09 w Zielonce oraz szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 21 maja 2015 r., Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o., ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacyjnego w skarpie rowu komunalnego w km 0+650, na terenie działki nr ew. 22 obr. 5-40-09 w Zielonce oraz szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulicy Słonecznej w Zielonce.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 10.06.2015 r., godz. 09.38
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 10.06.2015 r., godz. 09.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.06.2015 r., godz. 09.38Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1031 razy.