Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: zbiornika infiltracyjno-odparowującego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej, w celu odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ze skrzyżowania uli

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z Postanowieniem nr 896/P/NN/15 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, z dnia 12 maja 2015 r., wyłączającym Prezydenta m.st. Warszawy z prowadzenia sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych,

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: zbiornika infiltracyjno-odparowującego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej, w celu odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ze skrzyżowania ulic Strażackiej z Chełmżyńską w Warszawie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 10.06.2015 r., godz. 09.36
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 10.06.2015 r., godz. 09.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.06.2015 r., godz. 09.36Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 997 razy.