Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu na terenie działki nr ew. 32 obr. 35 w Wołominie, tj.: wykonanie dwóch przepustów o średnicy 500 mm.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 25 maja 2015 r., zakładu Forma Fitness Paweł Zawadzki, ul. 1 Maja 108, 05-200 Wołomin,


zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu na terenie działki nr ew. 32 obr. 35 w Wołominie, tj.: wykonanie dwóch przepustów o średnicy 500 mm.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 09.06.2015 r., godz. 14.03
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 09.06.2015 r., godz. 14.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.06.2015 r., godz. 14.03Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1090 razy.