Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: 4 wylotów drenarskich o średnicy 110 mm, usytuowanych w skarpie rzeki Czarnej, na terenie działki nr ew. 89/5 obr. Czarna 02, gm. Wołomin, 2. odwodnieni

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),


zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 22 kwietnia 2015 r., Pana Rafała Sitka działającego w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: 4 wylotów drenarskich o średnicy 110 mm, usytuowanych w skarpie rzeki Czarnej, na terenie działki nr ew. 89/5 obr. Czarna 02, gm. Wołomin,
2. odwodnienie dojazdów do mostu na rzece Czarnej w km 15+800, drenażami francuskimi zakończonymi ww. wylotami drenarskimi,
3. szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie do rzeki Czarnej, wód opadowych i roztopowych, z dojazdów do przebudowanego mostu zlokalizowanego w km 15+800 rzeki Czarna, ww. wylotami drenarskimi.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 13.05.2015 r., godz. 10.31
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 13.05.2015 r., godz. 10.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2015 r., godz. 10.31Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1090 razy.