Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. likwidację urządzeń wodnych (fragmentów rowów odparowywalnych) usytuowanych na terenie działki nr ew. 65 obr. 18 w Wołominie, poprzez zasypanie materiałem przepuszczalnym, 2. wykonanie u

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),


zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek z dnia 10 kwietnia 2015 r., Pani Anny Szulkowskiej, Pan Roberta Szulkowskiego, Pana Tomasza Zubika, Pani Joanny Zubik, Pani Małgorzaty Boruckiej, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. likwidację urządzeń wodnych (fragmentów rowów odparowywalnych) usytuowanych na terenie działki nr ew. 65 obr. 18 w Wołominie, poprzez zasypanie materiałem przepuszczalnym,
2. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: drenażu wzdłuż granic ww. działki.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 24.04.2015 r., godz. 14.02
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 24.04.2015 r., godz. 14.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.04.2015 r., godz. 14.02Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1424 razy.