Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu PIT RADWAR S.A.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu PIT RADWAR S.A. na: 1. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się ze studni nr 3 i nr 4, zlokalizowanego na działce ew. nr 7 obr. 03 w Kobyłce, 2. odprowadzanie do rowu otwartego, a w dalszym biegu do rowu „A” w km 1+700 i rowu „D” oraz rzeki Czarnej w km 11+550, oczyszczonych ścieków komunalnych, wód opadowych i roztopowych oraz wód popłucznych, z terenu zakładu zlokalizowanego w Kobyłce przy ul. Nadmeńskiej 14.
WOŚ.6341.41.2015Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek z dnia 02.04.2015r., Pani Małgorzaty Półbratek – pełnomocnika Zakładu PIT RADWAR S.A., wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się ze studni nr 3 i nr 4, zlokalizowanego na działce ew. nr 7 obr. 03 w Kobyłce,
2. odprowadzanie do rowu otwartego, a w dalszym biegu do rowu „A” w km 1+700
i rowu „D” oraz rzeki Czarnej w km 11+550, oczyszczonych ścieków komunalnych, wód opadowych i roztopowych oraz wód popłucznych, z terenu zakładu zlokalizowanego w Kobyłce przy ul. Nadmeńskiej 14.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 10.04.2015 r.
Wprowadził:Monika Skwierczyńska, data: 14.04.2015 r., godz. 10.19
Ostatnia aktualizacja:Monika Skwierczyńska, data: 14.04.2015 r., godz. 10.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.04.2015 r., godz. 10.19Monika SkwierczyńskaDodanie strony

Strona oglądana: 1509 razy.