Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustów na dwóch zjazdach z drogi gminnej – ul. Olszewskiego w Kobyłce

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek z dnia 19.03.2015r., Państwa Marianny i Tadeusza Kalinowskich, ul. Jezuicka 27 A, 05-230 Kobyłka, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustów na dwóch zjazdach indywidualnych z drogi gminnej – ul. Olszewskiego (dz. nr ew. 41/6 obr. 07), na dz. nr ew. 150/1 i 150/2 obr. 07 w Kobyłce.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 26.03.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 31.03.2015 r., godz. 14.56
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 31.03.2015 r., godz. 14.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.03.2015 r., godz. 14.56Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1357 razy.