Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na pobór wód podziemnych z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 45/10 obr. 03-23 w Ząbkach.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek z dnia 05.02.2015 r., Energo-Bet 4 sp. z o.o. w Ząbkach, ul. Piłsudskiego 146, 05-091 Ząbki, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, z ujęcia o głębokości 19,5 m, zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 45/10 obr. 03-23 w Ząbkach.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 19.03.2015 r., godz. 12.11
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 19.03.2015 r., godz. 12.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.03.2015 r., godz. 12.11Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 965 razy.