Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV – 40/2015

w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4
Uchwała Nr IV – 40/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 lutego 2015r.


w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 201 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.


Zmienia się Statut Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4, przyjęty Uchwałą Nr XVIII - 131/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie powołania publicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 4, zmieniony Uchwała Nr XXXVII - 285/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Międzylesiu, nadając mu brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    STATUT RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 4 W DUCZKACH

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 11.13
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 11.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2015 r., godz. 11.32Małgorzata JeznachEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 11.13Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1258 razy.