Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV - 31/2015

zmieniająca uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
Uchwała Nr IV – 31/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 lutego 2015r.


zmieniająca uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z póż.zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź.zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.


Do uchwały nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2.


1. Dokonuje się zmiany tabeli pn.: ”Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3 . Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 24.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 09.59
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.02.2015 r., godz. 08.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.02.2015 r., godz. 08.52Małgorzata JeznachEdycja strony
25.02.2015 r., godz. 08.46Małgorzata JeznachEdycja strony
25.02.2015 r., godz. 08.45Małgorzata JeznachEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 09.59Małgorzata JeznachEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 09.59Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1026 razy.