Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

IV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

19.02.2015 r., godz. 14.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wołomińskiego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie polityki prorodzinnej.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie polityki prorodzinnej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III-17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały – Stanowisko rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie poparcia apelu władz samorządowych umieszczenia modernizacji drogi krajowej Nr 50 i 62 w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka nr 1.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka nr 2.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka nr 3.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka nr 4.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok.
31. Interpelacje i zapytania radnych, wnioski i oświadczenia.
32. Zamknięcie obrad.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 09.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 09.02.2015 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 11.05.2015 r., godz. 13.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.05.2015 r., godz. 13.33Małgorzata JeznachEdycja strony
19.02.2015 r., godz. 09.39Magdalena RudnikEdycja strony
19.02.2015 r., godz. 09.38Magdalena RudnikEdycja strony
09.02.2015 r., godz. 13.28Małgorzata JeznachEdycja strony
09.02.2015 r., godz. 13.28Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2788 razy.