Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wykonanie przejść kanalizacji sanitarnej pod dnem przepustu na rzece Beniaminówka, w km 15+037 w pasie ulicy Korczaka, w msc. Radzymin.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek z dnia 31.12.2014 r., Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie przejść projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, pod dnem przepustu na rzece Beniaminówka, w km 15+037 w pasie ulicy Korczaka, w msc. Radzymin.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 09.01.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 23.01.2015 r., godz. 14.29
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 23.01.2015 r., godz. 14.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.01.2015 r., godz. 14.29Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1055 razy.