Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i druk kalendarza promocyjnego wraz z dostawą w ramach realizacji projektu pn. „Powiat Wołomiński – wyprawa z naturą i kulturą” współfinansowanego przez Unię Europejską

Oferty należy składać w terminie do dnia 09 grudnia 2014 r., godz. 09.00
Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i druk kalendarza promocyjnego wraz z dostawą w ramach realizacji projektu pn. „Powiat Wołomiński – wyprawa z naturą i kulturą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.


I. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zaprojektowanie, druk i dostawa kalendarza promocyjnego w ramach realizacji projektu pn. „Powiat Wołomiński – wyprawa z naturą i kulturą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

II. Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje projekt, druk i dostawę
Kalendarza ściennego, trójdzielnego.
Zamawiający dostarcza niezbędne logotypy, oraz fotografie do wykorzystania w projekcie.
Specyfikacja druku:
Kalendarz trójdzielny z projektem indywidualnym
Wymiary minimalne
300 x 800 mm
Główka
Wymiar minimalne: 300 x 200 mm
Wypukła, lakierowana lub pokryta jednostronnie folią błyszczącą
Zdjęcie: projekt indywidualny
Kalendarium
Wymiary minimalne: 280 x 140 mm
Papier: offset 70 g
Druk dwukolorowy
Polskie święta, imieniny
Numeracja tygodni
Trzy kalendaria po 12 kartek
Podkład
Wymiar musi być dostosowany do kalendarium oraz wymagań zamawiającego w zakresie dodatkowych nadruków/informacji umieszczonych pod każdym kalendarium [pod najniższym największa przestrzeń]

Wymiary minimalne: 300 x 600 mm
Kolor indywidualny- zgodnie z zaakceptowanym projektem
Miejsce reklamowe poniżej trzeciego kalendarium:
Min. 300 x 70 mm

Wykończenie:
Kalendarz składany
Opaska z przesuwanym okienkiem

Nakład: 300 szt.

Zamawiający dopuszcza zmiany rozmiaru części składowych kalendarza w zakresie +/- 3 cm.

III. Kryteria oceny ofert
1. Cena – 60%;
2. Termin wykonania – 40 %.

IV. Informacje na temat przygotowania oferty
1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 1 zostaną odrzucone.
2. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz oferty.

V. Termin i sposób składania oferty
Oferty należy składać w terminie do dnia 09 grudnia 2014 r., godz. 09.00, w jednej
z wybranych form:
1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy
ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem Druk i dostawa kalendarza promocyjnego;
2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie Druk i dostawa kalendarza promocyjnego;
3. elektronicznie na adres e-mail ze@powiat-wolominski.pl z tytułem wiadomości
Druk i dostawa kalendarza promocyjnego.

VI. Kontakt z zamawiającym

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Joanna Balcerak-Wąż,
Wydział Obsługi Zarządu,
e-mail: j.balcerak-waz@powiat-wolominski.pl
fax nr 22 776 53 90.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 05.12.2014 r., godz. 13.01
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 05.12.2014 r., godz. 13.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2014 r., godz. 13.05Joanna WieczorekEdycja strony
05.12.2014 r., godz. 13.05Joanna WieczorekEdycja strony
05.12.2014 r., godz. 13.03Joanna WieczorekEdycja strony
05.12.2014 r., godz. 13.01Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4180 razy.