Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty na: Wykonanie opracowania numerycznego użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych wraz z ich weryfikacją dla obszaru miasta Ząbki (ok.9100 działek ewidencyjnych) z wyłączeniem terenów zamkni

termin składania dokumentów do dnia 28 października 2014 r. do godz. 10.00
W związku z realizacją zadania jw. Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty na wykonanie opracowania numerycznego użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych wraz z ich weryfikacją dla obszaru miasta Ząbki (ok.9100 działek ewidencyjnych) z wyłączeniem terenów zamkniętych

Opracowanie obejmuje:

- wykonanie opracowania zgodnie z obowiązującymi z zakresu geodezji i kartografii przepisami obejmującego utworzenie warstw numerycznych konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych dla obszaru miasta Ząbki (ok. 9100 działek) wraz z ich weryfikacją
- sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- dodatkowe wykonanie bazy danych obiektów dla każdej działki odrębnie
- opracowanie należy wykonać w formie cyfrowej umożliwiającej automatyczne zasilenie baz danych wektorowych prowadzonych przez Starostę Wołomińskiego w ramach prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obecnie prowadzone w programie GEO-MAP wersja 10)

Dodatkowe informacje dotyczące zakresu prac można uzyskać u Geodety Powiatowego Starostwa Powiatowego w Wołominie pod numerem telefonu 22 787 30 10 wew. 109.

Ofertę z podaniem ceny netto i brutto należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie w budynku Geodezji przy ul. Powstańców 8/10, w Wołominie w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta wykonania opracowania numerycznych konturów wybranych obiektów egib do sprawy GP.6641.16.2014”, w terminie do dnia 28 października 2014 r. do godz. 10.00 (krótki termin na złożenie spowodowany jest terminem realizacji zadania).

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 28 października 2014 roku o godz. 11.00 przy ul. Powstańców 8/10 w pokoju nr 27 (budynek geodezji).


Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: do 24 listopada 2014 roku (złożenie opracowania u przedstawiciela zamawiającego).


Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza cenowo .

Do oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Pzp. (Załącznik Nr 1)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 22.10.2014 r., godz. 14.14
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.10.2014 r., godz. 14.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2014 r., godz. 14.14NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4464 razy.