Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVII - 537/2014

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
Uchwała Nr XLVII - 537/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 października 2014r.

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeńNa podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej określonych przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r., poz. 1650 z późn. zm.) dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.
2. Wyraża się zgodę na zmianę porozumienia z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń zaakceptowanego uchwałą nr XIV-110/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 marca 2004 r. na treść wskazaną w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 22.10.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 13.05
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 13.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2014 r., godz. 13.05Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1200 razy.