Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVII – 535/2014

w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18, zmiany nazwy zespołu oraz nazwy szkoły wchodzącej w jego skład
Uchwała Nr XLVII – 535/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 października 2014r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18, zmiany nazwy zespołu oraz nazwy szkoły wchodzącej w jego skład


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 59 ust. 1 i 7 oraz art. 62 ust. 5, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. wyłącza się ze składu Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18 - czteroletnie Technikum Architektury Krajobrazu.


§ 2

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. likwiduje się czteroletnie Technikum Architektury Krajobrazu z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18.


§ 3

W związku z likwidacją Technikum Architektury Krajobrazu, z dniem 1 września 2015 r. przenosi się kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu do Technikum Zawodowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18.


§ 4

Z dniem 1 września 2015 r. zmienia się nazwę Zasadniczej Szkoły Zawodowej Terenów Zieleni, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18, nadając jej nową nazwę w brzmieniu: „Zasadnicza Szkoła Zawodowa”.


§ 5

Z dniem 1 września 2015 r. zmienia się nazwę Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18, nadając mu nową nazwę w brzmieniu: „Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka”.


§ 6

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1, 2, i 4, w skład Zespołu Szkół Techniczno- Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18, będą wchodziły następujące szkoły:
1) Technikum Zawodowe,
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
3) Szkoła Policealna.


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 22.10.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 13.01
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 13.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2014 r., godz. 13.01Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1026 razy.