Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVII – 534/2014

w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38
Uchwała Nr XLVII – 534/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 października 2014r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.), art. 59 ust. 1 i 7 oraz art. 62 ust. 5, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. wyłącza się ze składu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38 - czteroletnie Technikum Handlowe.


§ 2

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. likwiduje się czteroletnie Technikum Handlowe z siedzibą w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38.


§ 3

W związku z likwidacją Technikum Handlowego, z dniem 1 września 2015 r. przenosi się kształcenie w zawodach: technik handlowiec, technik logistyk i technik spedytor do Technikum Ekonomicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38.


§ 4

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 i 2, w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38, będą wchodziły następujące szkoły:
1) IV Liceum Ogólnokształcące
2) Technikum Ekonomiczne,
3) Szkoła Policealna.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 22.10.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 13.00
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 13.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2014 r., godz. 13.00Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1015 razy.