Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVII – 533/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Uchwała Nr XLVII – 533/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 października 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.), art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014r. poz. 518 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z Marzeną Fierek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Art - Grafiti Marzena Fierek, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego o powierzchni 0,4 m², oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 165/5, obręb 28, położonej w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta
nr WA1W/00033578/4, w granicach oznaczonych literami A-B zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przedłużenie dzierżawy części nieruchomości opisanej w ust. 1 nastąpi w celu umożliwienia dalszego korzystania dzierżawcy ze znajdującej się na niej gabloty informacyjnej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 22.10.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 12.57
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 12.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2014 r., godz. 12.57Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1094 razy.