Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVII – 526/2014

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII – 433/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej
Uchwała Nr XLVII – 526/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 października 2014r.


zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII – 433/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXXVIII – 433/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej, zmienia się § 1 ust 2 nadając mu brzmienie:
„2. Wartość pomocy finansowej wyniesie 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 22.10.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 12.35
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 12.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2014 r., godz. 12.38Małgorzata JeznachEdycja strony
22.10.2014 r., godz. 12.38Małgorzata JeznachEdycja strony
22.10.2014 r., godz. 12.37Małgorzata JeznachEdycja strony
22.10.2014 r., godz. 12.36Małgorzata JeznachEdycja strony
22.10.2014 r., godz. 12.36Małgorzata JeznachEdycja strony
22.10.2014 r., godz. 12.35Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 871 razy.