Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVI – 518/2014

w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej
Uchwała Nr XLVI – 518/2014
Rada Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 września 2014r.


w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnejNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1
W Uchwale Nr XXXVIII – 432/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej, zmienia się § 1 ust 2 nadając mu brzmienie:
„2. Wartość pomocy finansowej wyniesie 8.107 zł (słownie: osiem tysięcy sto siedem złotych).”


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 12.09.2014 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 09.19
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 09.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2014 r., godz. 09.19Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1170 razy.