Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLV- 504/2014

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
Uchwała Nr XLV- 504/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Na podstawie art. 85 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Nr LEX-I.4131.97.2014.JJ z dnia
25 lipca 2014r., stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII-498/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Powiatowego
w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 09.54
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 21.08.2014 r., godz. 09.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.08.2014 r., godz. 09.54Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1082 razy.