Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLIII - 497/2014

Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie obrony życia dzieci nienarodzonych
Uchwała Nr XLIII - 497/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2014r.

Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie obrony życia dzieci nienarodzonych§ 1

1. Rada Powiatu Wołomińskiego wyraża uznanie dla lekarzy, którzy stają w obronie życia dzieci nienarodzonych oraz korzystają z prawa do powstrzymania się od wykonywania świadczeń medycznych niezgodnych z ich sumieniem.
2. Rada Powiatu Wołomińskiego w sposób szczególny wyraża uznanie dr n. med. Wandzie Półtawskiej, inicjatorce podpisania przez lekarzy, którzy chcą się kierować w swojej pracy sumieniem „Deklaracji Wiary” oraz dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie prof. dr hab. n. med. Bogdanowi Chazanowi za jego postawę w sprawie obrony życia dzieci nienarodzonych i zapewnienia prawa do korzystania przez lekarzy z wolności sumienia.


§ 2

Przekazanie uchwały:
1. Marszałkowi Sejmu RP;
2. Marszałkowi Senatu RP;
3. Prezesowi Rady Ministrów;
4. Ministrowi Zdrowia;
5. Prezydentowi M.ST. Warszawy;
6. Przewodniczącemu Komisji Zdrowia w Sejmie RP;
7. Przewodniczącemu Komisji Zdrowia w Senacie RP
powierza się Staroście Wołomińskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.43
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2014 r., godz. 12.53Małgorzata JeznachEdycja strony
01.07.2014 r., godz. 12.43Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1691 razy.