Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLIII – 495/2014

w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Strachówka
Uchwała Nr XLIII – 495/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2014r.


w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy StrachówkaNa podstawie art. 12 pkt. 8a w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Gminie Strachówka wykonanie zadania publicznego, w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Strachówka. Zadanie dotyczy wykonania budowy chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Strachówka przy ul. Konopnickiej, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i estetyki otoczenia.


§ 2

Na zadanie określone w § 1 Powiat Wołomiński przekaże Gminie Strachówka środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 75.000,00 zł.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.41
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2014 r., godz. 12.41Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 975 razy.