Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLIII - 494/2014

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XLIII - 494/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2014r.


w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zalicza się do kategorii dróg powiatowych nw. odcinek drogi:
1. Ul. Dworkowa w Kobyłce na odcinku o długości około 1024 m od ul. Mareckiej do granic miasta Kobyłka.


§ 2

Położenie i przebieg drogi, o której mowa w §1, oznaczony jest na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.39
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2014 r., godz. 12.39Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3606 razy.