Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLIII – 493/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Marki w zakresie podjęcia współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach
Uchwała Nr XLIII – 493/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Marki w zakresie podjęcia współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Mając na uwadze postanowienia Uchwały Nr XI-104/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r., będącej stanowiskiem Rady w sprawie kierunków rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński, zobowiązującej Zarząd Powiatu do podjęcia niezbędnych działań w tym zakresie, wyraża się zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu porozumienia z Miastem Marki.


§ 2

Porozumienie, o którym mowa w § 1, dotyczy podjęcia przez Powiat Wołomiński i Miasto Marki współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.37
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2014 r., godz. 12.51Małgorzata JeznachEdycja strony
01.07.2014 r., godz. 12.37Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1134 razy.