Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLIII – 488/2014

w sprawie wyłączenia ze składu Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18 oraz likwidacji Liceum Profilowanego
Uchwała Nr XLIII – 488/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie wyłączenia ze składu Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18 oraz likwidacji Liceum ProfilowanegoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i art. 62 ust. 5, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2014r. wyłącza się ze składu Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18 - trzyletnie Liceum Profilowane.


§ 2

Z dniem 31 sierpnia 2014r. likwiduje się trzyletnie Liceum Profilowane z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18.


§ 3

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1 i 2, od dnia 1 września 2014r. w skład Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18 będą wchodziły następujące szkoły:
1) Technikum Architektury Krajobrazu,
2) Technikum Zawodowe,
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Terenów Zieleni,
4) Szkoła Policealna.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.32
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2014 r., godz. 12.50Małgorzata JeznachEdycja strony
01.07.2014 r., godz. 12.49Małgorzata JeznachEdycja strony
01.07.2014 r., godz. 12.48Małgorzata JeznachEdycja strony
01.07.2014 r., godz. 12.48Małgorzata JeznachEdycja strony
01.07.2014 r., godz. 12.46Małgorzata JeznachEdycja strony
01.07.2014 r., godz. 12.46Małgorzata JeznachEdycja strony
01.07.2014 r., godz. 12.32Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1102 razy.