Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLIII – 484/2014

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
Uchwała Nr XLIII – 484/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) w zw. z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Po zapoznaniu się z:
1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego;
2) Sprawozdaniem finansowym za rok 2013;
3) Opinią z badania sprawozdania finansowego;
4) Opinią regionalnej izby obrachunkowej o Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego;
5) Informacją o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego;
6) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego;

udziela się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2013.


§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.27
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2014 r., godz. 12.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2014 r., godz. 12.27Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1051 razy.