Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XL – 472/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego
Uchwała Nr XL – 472/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) uchwala się, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pani M. G. z dnia 03.12.2013r. na działania Starosty Wołomińskiego polegające na ignorowaniu skarg i wniosków mieszkańców Leśniakowizny dotyczących nadmiernego ruchu samochodowego na drodze powiatowej 4314W, Rada Powiatu Wołomińskiego w sprawie zarzutów postawionych w skardze, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska uznaje skargę za bezzasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pani M. G. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.04.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.04.2014 r., godz. 15.02
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.04.2014 r., godz. 15.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.04.2014 r., godz. 15.02Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1297 razy.