Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XL – 464/2014

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-158/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącej wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013 i 2014 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXII-357/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dna 27 sierpnia 2013r.
Uchwała Nr XL – 464/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-158/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącej wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013 i 2014 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXII-357/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dna 27 sierpnia 2013r.


Na podstawie art. 206 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XVI-158/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącej wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013 i 2014 roku ,wprowadza się zmiany dotyczące wydłużenia terminu realizacji Projektu do 30 czerwca 2015 r., zwiększenia ogólnej wartości Projektu oraz alokacji środków w poszczególnych latach realizacji Projektu ujętych w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Wyraża się zgodę na realizację przez Powiat Wołomiński Projektu „Okno na Świat” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013, 2014 i do 30 czerwca 2015 roku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o ogólnej wartości 2 725 330,00 PLN, z alokacją w poszczególnych latach realizacji:

• 2012 r. - 606 586,03 PLN
• 2013 r. - 773 678,00 PLN
• 2014 r. - 823 133,00 PLN
• 2015 r. - 521 932,97PLN

2. Gwarantuje się wniesienie wkładu własnego w wysokości 10,5% całego projektu, tj. kwoty ogółem 286 159,65 PLN, z alokacją w poszczególnych latach realizacji:

• 2012 r. - 63 691,53 PLN
• 2013 r. - 81 236,19 PLN
• 2014 r. - 86 428,97 PLN
• 2015 r. - 54 802,96 PLN


§ 3

Pozostałe zapisy Uchwały Nr XVI-158/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012 r. pozostają bez zmian.


§ 4

Uchwała Nr XXXII-357/2013 z Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. traci swoją moc z dniem podjęcia niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 28.04.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.04.2014 r., godz. 10.29
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.04.2014 r., godz. 10.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.04.2014 r., godz. 10.33Małgorzata JeznachEdycja strony
28.04.2014 r., godz. 10.29Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1304 razy.