Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX – 460/2014

Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie obrony konstytucyjnych praw rodziny oraz promocji wartości prorodzinnych
Uchwała Nr XXXIX – 460/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2014r.


Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie obrony konstytucyjnych praw rodziny oraz promocji wartości prorodzinnych§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego kierując się troską o los polskich rodzin i przyszłość młodego pokolenia Polaków czuję się w obowiązku stanąć w obronie rodziny, której fundament stanowi związek kobiety i mężczyzny.
Z niepokojem obserwujemy zorganizowane działania ideologiczne, które pod pozorem walki o równouprawnienie kobiet i mężczyzn tworzą i promują ideologię gender. Jednym z jej fundamentalnych założeń jest twierdzenie, że człowiek może w dowolny sposób określać swoją płeć, ponieważ jest ona wyłącznie kwestią kultury i osobistego wyboru. Podważa się w nich naukowe osiągniecia antropologii, istnienie płci biologicznej oraz społeczne znaczenie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Może też doprowadzić do przyznawania praw rodzicielskich parom tej samej płci.
Pragniemy zwrócić uwagę na to, że w Konstytucji RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.


§ 2

W wielu placówkach oświatowych prowadzone są zajęcia promujące podejmowanie wczesnej inicjacji seksualnej, kwestionujące biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn, głoszące odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej oraz kwestionujące znaczenie rodziny czy autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci.
W odpowiedzi na te zagrożenia Powiat Wołomiński wraz z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny opracował kampanię pn. „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Program ten wychodzi naprzeciw potrzebie ściślejszej współpracy szkół z rodzicami uczniów, w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Ma także na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w szkołach ideologii kształtujących postawy wrogie powszechnie dotychczas akceptowanej cywilizacji i prawu natury, deprecjonujące tradycyjną rolę rodziców i osłabiające strukturę rodziny.
Szkoła przystępująca do programu otrzyma certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie, świadczący o tym, że jest to placówka, w której dzieci i młodzież wychowywane są w duchu tradycyjnych wartości ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców, w pierwszym rzędzie odpowiedzialnych za wychowanie swoich dzieci.
Rada Powiatu Wołomińskiego zachęca inne samorządy i szkoły do udziału w kampanii poprzez wdrożenie i realizację programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.


§ 3

Przekazanie uchwały:
1. Ministrowi Edukacji Narodowej;
2. Ministrowi Zdrowia;
3. Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
4. Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty;
5. Konwentowi Powiatów Województwa Mazowieckiego

powierza się Staroście Wołomińskiemu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 28.03.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.35
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2014 r., godz. 10.43Małgorzata JeznachEdycja strony
01.04.2014 r., godz. 10.35Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1023 razy.