Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX – 459/2014

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego
Uchwała Nr XXXIX – 459/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2014r.


w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorządu LokalnegoNa podstawie art. 191 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, art. 188 pkt 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 z późn. zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że:
1) art. 30 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 3-5, art. 23, art. 23a i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) są niezgodne z zasadą solidarności, wyrażoną w preambule Konstytucji, oraz zasadą sprawiedliwości społecznej, wyrażoną w art. 2 Konstytucji;
2) art. 30 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 3-5, art. 23, art. 23a i art. 30 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 1, są niezgodne z art. 167 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 166 ust. 1 Konstytucji i w związku z art. 9 ust. 1, 2 i 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 z późn. zm.).


§ 2

Wykonanie Uchwały wraz z upoważnieniem do udzielenia pełnomocnictwa z prawem substytucji, do:
1) sporządzenia, podpisania i wniesienia w imieniu Rady Powiatu Wołomińskiego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie wskazanym w § 1;
2) reprezentowania Rady Powiatu Wołomińskiego w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie określonej w pkt 1, powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 31.03.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.32
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2014 r., godz. 10.32Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1501 razy.