Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVII – 413/2014

w sprawie przekazania Gminie Radzymin dotacji w ramach programu TAKrodzina.pl
Uchwała Nr XXXVII – 413/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie przekazania Gminie Radzymin dotacji w ramach programu TAKrodzina.pl


Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Przekazuje się Gminie Radzymin w roku 2014 dotację na dofinansowanie zniżek i ulg dla Rodzin Wielodzietnych, dotyczących:
a) ulgi za zajęcia ulgi na zajęcia oferowane przez Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny;
b) ulgi od cen biletów wejściowych na imprezy organizowane przez Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny;
c) ulgi za zajęcia ulgi na zajęcia prowadzone w Miejskiej Sali Koncertowej im. F. Chopina w Radzyminie, posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny;
d) ulgi od cen biletów wejściowych na imprezy organizowane przez Miejską Salę Koncertową im. F. Chopina w Radzyminie, posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny;
e) ulgi na opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin, posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny;
f) zwolnienie z opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każde trzecie i następne dziecko w rodzinie, posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny;
g) ulgi na szczepionki kojarzone dla dzieci, na szczepienia przeciwko grypie, na konsultację u dietetyka, posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny.
2. Powiat przekaże dotację w wysokości 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
3. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji, o której mowa w ust.1, określi umowa zawarta między Gminą Radzymin a Powiatem Wołomińskim.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.02.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.02.2014 r., godz. 16.03
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.02.2014 r., godz. 16.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2014 r., godz. 16.03Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1326 razy.