Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie prosi o złożenie oferty na wykonanie wycinki i pielęgnacji drzew na gruntach Skarbu Państwa

termin składania ofert do dnia 22 listopada 2013 r
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie prosi o złożenie oferty na wykonanie:

wycinki i pielęgnacji drzew na gruntach Skarbu Państwa obejmujących następujące działki ewidencyjne:
dz. 304 z obrębu 06 m. Wołomin,
dz. 98 z obrębu 05 m. Wołomin,
dz. 119, 120, 121 z obrębu 40 m. Wołomin,
dz. 58 z obrębu 31 m. Kobyłka,
dz. 68, 69 z obrębu 07 m. Kobyłka


Oferty z podaniem ceny netto i brutto należy składać w kancelarii przy
ul. Powstańców 8/10, w Wołominie lub mailem na adres
wgn@powiat-wolominski.pl z dopiskiem „Oferta do sprawy SPW.273.231.2013 (WGN.6821.107.2013) ” w terminie
do dnia 22 listopada 2013 r.


tel. kontaktowy: 22 787-30-10

Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza ."


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 19.11.2013 r., godz. 11.05
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 21.11.2013 r., godz. 12.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.11.2013 r., godz. 12.16Katarzyna RutkowskaEdycja strony
19.11.2013 r., godz. 11.05Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4373 razy.