Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.legalizację urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacji deszczowo-drenażowej o średnicy 160 mm, w skarpie rowu melioracyjnego „Czarna Struga”, usytuowanego na terenie działki n

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Pana Hieronima Kowalskiego działającego w imieniu zakładu STYR-BUD Sp. z o.o., Cięciwa, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5 zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.legalizację urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacji deszczowo-drenażowej o średnicy 160 mm, w skarpie rowu melioracyjnego „Czarna Struga”, usytuowanego na terenie działki nr ew. 47 obr. Cięciwa, gm. Wołomin,
2.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych do ziemi ww. wylotem kanalizacji deszczowo-drenażowej, z terenu działki nr ew. nr ew. 40/1 obr. Cięciwa, gm. Wołomin.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 12.11.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 14.11.2013 r., godz. 15.08
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 14.11.2013 r., godz. 15.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2013 r., godz. 15.08Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1278 razy.