Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat wołomiński zaprasza do przedstawienia ofert na dostawę 1818 konserw LUNCHEON MEAT WIEPRZOWINA MIELONA – ŁUKÓW 300 g

Oferty prosimy składać do dnia 15 listopada 2013 r. godz. 16:00
Powiat wołomiński zaprasza do przedstawienia ofert na dostawę 1818 konserw LUNCHEON MEAT WIEPRZOWINA MIELONA – ŁUKÓW 300 g dla pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie.


Skład konserwy: mięso wieprzowe (93%), skrobia ziemniaczana, sól oraz przyprawy naturalne.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) ustawy nie stosuje się do zamówień
i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 000 euro. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, w okresie od listopada 2013 r. do końca kwietnia 2014 r., według potrzeb Zamawiającego do jego siedziby przy ul. Kobyłkowskiej 1a.
Dostawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu zamówienia po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego takiej potrzeby.
Dostawca każdorazowo po dostawie wystawi dla Zamawiającego fakturę, opiewającą na kwotę i ilość, na jaką został dostarczony przedmiot zamówienia.
Płatność za wykonane usługi dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia właściwej faktury do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilościowo oraz kwotowo oferty zawartej w zapytaniu ofertowym.
Prosimy o uwzględnienie w cenie kosztu transportu do Starostwa Powiatowego
w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin.
Ilość zamawianych konserw może ulec zmianie: zarówno zwiększeniu jak
i zmniejszeniu.
Termin ważności konserw - minimum trzy miesiące.

Osoba do kontaktu:
Urszula Hetmańska, tel. (22) 787-43-03 w.100,

Oferty można składać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 4 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
kancelaria@powiat-wolominski.pl


Do oferty należy dołączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia oraz oświadczenia stanowiące załącznik 2 i 3.

Oferty prosimy składać do dnia 15 listopada 2013 r. godz. 16:00

Oferty zawierające inne artykuły lub niezgodne z przedmiotem zamówienia oraz niniejszą dokumentacją zostaną wykluczone.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.11.2013 r., godz. 13.35
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.11.2013 r., godz. 13.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.11.2013 r., godz. 13.35NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4505 razy.